reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. viena skatītāja apmeklējums / one spectators's visit 

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izstāžu zāle Arsenāls, Radošā drabnīca / Latvian National Museum of Art

  27 / 03 - 03 / 05 / 2015

 2. [EN]

  When the idea of the exposition had already been conceived, as an acknowledgement for it came the fragment of a book by Huston Smith published in the January edition of the Rīgas Laiks magazine, where he wrote: 'Possibly I needed to go through ninety years of life to understand how life itself is a path.' The aim of this quotation is not to illustrate the exhibition or vice versa – for the exhibition to illustrate the quotation. The idea of the show was born out of the visits to this particular place – Arsenāls – where reaching the Creative Studio exhibition hall always takes place on the vertical, moving upward. This movement is accompanied by an increased heart rate. And that is one of the preconditions for experiencing something – an increased heart rate is needed.

    

  Dzudzilo

    

  Kad ekspozīcijas ideja jau bija radusies, kā apliecinājums tai kļuva žurnāla „Rīgas Laiks” janvāra numurā publicētais Hjūstona Smita grāmatas fragments, kurā viņš rakstījis: „Iespējams, man vajadzēja nodzīvot deviņdesmit gadus, lai saprastu, ka pati dzīve ir ceļš.” Citāta mērķis nav ilustrēt izstādi vai otrādi – izstādei citātu. Ekspozīcijas ideja ir dzimusi no konkrētās vietas – Arsenāla – apmeklējumiem, kur nokļūšana līdz Radošās darbnīcas izstāžu zālei vienmēr notiek vertikāli, kāpjot uz augšu. Šai virzībai klātesoša ir paātrināta sirdsdarbība. Un tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai kaut ko pārdzīvotu, – vajag paātrinātu sirdsdarbību.

   

  Dzudzilo

 3. Kuratore - Arta Vārpa

  Fotogrāfs © Didzis Grozds, © Dzudzilo