reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. NEKAD NEBEIDZAS / NEVER ENDS

   

  Galerija Alma

  27 / 01 - 11 / 03 / MMXXIII

 2. Etīde tumšam laikam 

   

  [EN]

  Etude for a dark time

   

  What happened when the light object that illuminated the room
  was turned off? Did the light run out, or did the object run out?
  Did the one who was enlightened forget it or does it still
  remember?
  I have seen 35 birthdays.
  But would I myself be born once or every year like the Christ,
  who to some is born in December, to others in January, to others
  he has not been born and will not be born at all.
  I have seen thirty-six springs, and thirty-seven more winters.
  Winter always ends and never ends.
  Spring always ends and never ends.
  The light never ends.
  Happy Birthday! I invite myself and Thee, my friend, Thee,
  passing by and coming by!

   

  Reinis Dzudzilo

   

  Kas notika, kad gaismas objekts izgaismoja telpu un tika izslēgts?
  Vai beidzās gaisma, vai beidzās objekts?
  Vai tas, kurš tika izgaismots, to aizmirsa vai joprojām atceras?
  Es esmu redzējis 35 dzimšanas dienas. Bet vai es pats piedzimstu
  vienreiz vai ik gadu kā Kristus, kurš vieniem piedzimst decembrī,
  otriem - janvārī, trešiem nav piedzimis un nepiedzims.
  Es esmu redzējis trīsdesmit sešus pavasarus, bet vēl vairāk ziemu -
  trīsdesmit septiņas.
  Ziema visu laiku beidzas un nekad nebeidzas.
  Pavasaris visu laiku beidzas un nekad nebeidzas.
  Gaisma nekad nebeidzas.
  Daudz laimes dzimšanas dienā! Es ielūdzu sevi un Tevi, mans
  draugs, Tevi, garāmejošais un šurp nākošais!

   

  Reinis Dzudzilo

   

   

  Fotogrāfe © Krista Dzudzilo