reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. mīlestība ir akla II / love is blind II

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Latvian National Museum of Art

  Grupas izstāde “NNN”

  7 / 10 - 9 / 11 / 2017

 2. [EN] 

  This is a dialogue of two people's thoughts that never get spoken out loud. This naive conversation, based on Daniel Harms' short story "Confession of Love". It’s banality marks the idea that the labyrinth can also be a straight line. A minor inaccuracy or dysfunction involves a metaphor for misunderstanding. Dialogue is important not only for understanding but also for mutual misunderstanding. He and She. Subtitle machines are usually used for translating the lyrics in operas, most often in a foreign language. This marks a possibility that someone inside or outside the space is singing or thinking these words.

    

  Šis ir divu cilvēku domu dialogs, kas nekad nekļūst izrunāts skaļi. Šis brīnišķīgi naivais dialogs, kas savā banalitātē ir aizkustinoši precīzs, iezīmē domu, ka labirints var būt arī taisna līnija. Sīka neprecizitāte jeb disfunkcija ietver metaforu nesapratnei. Dialogs ir būtisks ne tikai sapratnei, bet arī savstarpējai pārprašanai. Viņš un Viņa. Titru mašīnas rada konkrētu asociāciju ar operās tulkoto, visbiežāk svešvalodā, dziedāto tekstu, kas šajā gadījumā kļūst par iespējamību, ka kāds esošais telpā vai ārpuss tās, šos vārdus kaut kur dzied vai domā.

      

    

  Daniils Harms - "Atzīšanās mīlestībā" (1933)

  Kuratori - Ojārs Pētersons, Līga Marcinkēviča, Maija Kurševa

  Fotogrāfs © Vents Aboltiņs