reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. METAMORFOZES / METAMORPHOSIS

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Latvijas Nacionālās operas skvērs / The square of Latvian National opera

  16 / 11 / 2020 - 06 / 06 / 2021

 2. [EN]

  If we cannot bring every passer-by to the roof of the Opera house, we can bring the sculptures that have been gazing at the flow of life in Riga for a century and a half to meet the public at street level. For many these characters have remained unseen, which is why METAMORPHOSES is not only an invitation to see them eye to eye, but to wander with your eyes and look up, to explore the facade of the opera house. The grey details of the sculptures are unique artefacts that just like shards from the lost Atlantis testify that the past and future can meet in the present.

      

  Dzudzilo

          

  In 1860 architect Ludwig Bohnstedt created a project for the Riga City theatre building, which has been the home of The Latvian National opera and ballet troupe since 1919. The original sculptures of the opera house’s facade were made by Hermann Wittig and Hugo Hagen. The sculptures that reside above the frontone were cast in zinc in 1863 and 1886, in a foundry in Berlin owned by Moritz Czarnikow. During the reconstruction of the Latvian National opera building between 1991 and 1995, the original sculptures were replaced by sculptures cast in concrete. Artists Krista and Reinis Dzudzilo have found parts of the the 157 year old original sculptures, which had been kept by the sculptor Oleg Skarainis and his spouse Irena Skaraine. Thanks to the Skaraini family’s love of history, we have this unique opportunity to meet with the original sculptures once again. The Latvian National opera and ballet together with the artists want to offer Latvian society the opportunity to experience and see their history and opera house from an intimate and personal perspective

   

      

  Ja mēs nevaram katru garāmgājēju uzvest uz Operas nama jumta, tad varam novietot skulptūras, kas pusotru gadsimtu ir vērušās uz garām slīdošo Rīgas dzīvi, cilvēku ķermeņu un acu augstumā. Daudziem šie tēli visdrīzāk ir palikuši neieraudzīti, tāpēc METAMORFOZES ir ne tikai aicinājums tās skatīt vaigā, bet pavērst acis vēlreiz uz augšu, uz fasādi, uz Operu. Šīs pelēkās skulptūru detaļas ir unikāli artefakti, kas kā lauskas no zudušās Atlantīdas liecina par to, ka pagātne ar nākotni var satikties tagadnē.

      

  Dzudzilo

      

  Arhitekts Ludvigs Bonštets 1860. gadā radīja projektu Rīgas Pilsētas teātra ēkai, kurā kopš 1919. gada mīt Latvijas Nacionālās operas un baleta trupa. Operas fasādes oriģinālās skulptūras veidoja Hermanis Vitigs un Hugo Hāgens, šīs virs frontona atrodošās skulptūras tika atlietas cinkā 1862. un 1886. gadā Moricam Čarnikovam piederošajā lietuvē Berlīnē. Tās rotāja ēkas fasādi līdz Nacionālās operas ēkas rekonstrukcijas sākumam 1991. gadā, 1996. gada rudenī skulptūras tika aizstātas ar alumīnijā atlietām kopijām. Māksliniekiem Dzudzilo ir izdevies atrast 157 gadus senās oriģinālo skulptūru detaļas, kuras glabāja tēlnieks Oļegs Skarainis un viņa dzīvesbiedre Irēna Skaraine. Pateicoties Skaraiņu vēstures mīlestībai, mums ir iespēja ar tām satikties vēlreiz. Latvijas Nacionālā opera un balets kopā ar māksliniekiem vēlas sniegt iespēju Latvijas sabiedrībai paraudzīties uz savu vēsturi, kā arī Operas namu no pietuvināta, personīga skatpunkta.

      

      

  Autori - Krista Dzudzilo, Reinis Dzudzilo

  Objekta veidotāji - Latvijas Nacionālā Opera un Balets un publiskās mākslas programma KOPĀ

  Būvē - Dekorāciju darbnīca

  Producente - Ketrisa Petkeviča

  Īsteno - Laikmetīgās mākslas centrs

  Finansē - Kultūras ministrija

      

  Fotogrāfs, operators © Jānis Ķeris