reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. ALMA MATER

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  7 / 10 - 13 / 11 / 2020

  Galerija Alma / Alma Gallery

 2. [EN]

  Just as one may write in a book's foreword:
  This exhibition is dedicated to our friend Krists Auznieks.

  Gallery Alma passes by as a landscape, as a landscape with staffage, as an interior and as an exterior. The street around Alma is alive and Alma is alive. Gallery's architectural form, the glass rectangle cuboid, is like an analogy for a vehicle, a line segment, which itself physically doesn't move but has movement inside. Various parallel lines, aspiring and flowing up, as an endless river.

   

  Kā grāmatas priekšvārdā mēdz rakstīt, tā arī mēs šai izstādei priekšvārdā rakstām -

  Izstāde veltīta mūsu draugam Kristam Auzniekam.

  Galerija “Alma” slīd garām kā ainava, kā ainava ar stafāžu, kā interjers, kā eksterjers. Iela ap Almu ir dzīva un arī Alma ir dzīva. Galerijas arhitektoniskais veidols, stikla caurspīdīgais taisnstūra paralēlskaldnis, ir kā analoģija transporta līdzeklim, nogrieznim, kurš pats fiziski nekustas, bet tajā iekšā kustas. Vairākas paralēlas līnijas, kuras tiecas uz augšu, kuras slīd uz augšu kā nebeidzama upe.

   

   

  Fotogrāfe © Dzudzilo