reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. VISS LAIKS / ALL TIME

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Sofijas ielā 2, Ventspils

   26 / 07  - 06 / 08    2023

   

  [EN]

  How much time is needed to obtain time? Is it gained or is it lost by increasing the amount of time? Time passes, it moves, it flows, or is it us, the time experiencers, who move, who are time ourselves. Does everything stand still or does everything move? The longing to stop, rewind, or speed up time until it no longer exists or only time remains. Maybe I don't need any of that and just let the chorus of time tell me - why so sad? 

   

  Cik daudz laika ir vajadzīgs, lai iegūtu laiku? Vai palielinot laika apjomu, tas tiek iegūts vai zaudēts? Laiks rit, tas kustas, tas plūst, vai tomēr tie esam mēs, laika pieredzētāji, kuri kustas, kuri paši ir laiks. Vai jebkas stāv uz vietas vai kustas pilnīgi viss? Gribas laiku apstādināt, atgriezt, vai paātrināt, līdz tā vairs nav vai ir tikai laiks. Varbūt nevajag neko no tā un ļaut lai daudzu laiku koris pasaka man - kāpēc tik skumji.

   

  Dzudzilo

   

   

  Fotogrāfi © Krista Dzudzilo © Kristaps Anškens